Právní servis

Poskytujeme veškerý právní servis. Jsme tu pro Vás. I právo může být na vaší straně.

Soustředíme se zejména na tyto služby:

 • příprava smluvní dokumentace pro top manažery a členy statutárních orgánů obchodních společností včetně navrhování vhodných smluvních konstrukcí pro zahraniční zaměstnance vysílané do vrcholných funkcí českých společností a poradenství při souběhu funkcí
 • příprava pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a dalších smluv pracovněprávní povahy
 • tvorba mzdových předpisů a prémiových plánů, poradenství ve věci zaměstnaneckých benefitů a struktury odměňování zaměstnanců
 • příprava pracovních řádů, etických kodexů a dalších vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • poradenství při ukončování pracovního poměru (restrukturalizace a organizační změny, převody a relokace zaměstnanců, hromadné propouštění, textace výpovědí apod.)
 • poradenství ve věci přechodu pracovněprávních vztahů (např. při fúzích)
 • provádění pracovněprávních due diligence včetně vyjednávání s klíčovými manažery a odborovými organizacemi v rámci akvizičního a restrukturalizačního procesu
 • poradenství při vysílání zaměstnanců v rámci ČR i do/ze zahraničí včetně revize smluvních dokumentů (např. smlouvy o přenechání / dočasném zapůjčení zaměstnanců,  smlouvy o poskytování služeb)
 • poradenství při kolektivním vyjednávání s odbory, textace kolektivních smluv
 • příprava právních stanovisek a analýz k pracovněprávním dotazům všeho druhu (např. švarcsystém, outsourcing, odpovědnost za škodu, nakládání s osobními údaji zaměstnanců,  bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
 • provádění komplexních interních pracovněprávních auditů firem -  audit zaměstnaneckých vztahů, pracovněprávních smluv a listin používaných ve firmě s cílem uvést tyto vztahy a listiny do souladu s aktuálními zákonnými požadavky, vyhnout se nevýhodným  smlouvám se zaměstnanci, minimalizovat riziko pracovněprávních sporů i sankcí ze strany státních orgánů
 • vedení sporné agendy a zastupování účastníků před soudy v pracovněprávních sporech
 • příprava pracovněprávních aktualit, pořádání workshopů a seminářů

 

mám zájem o konzultaci