Ceník služeb

SLUŽBACZKEUR
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ                                         3 120 Kč/hodinu 120 €/hodinu 
CESTOVNÍ VÝLOHY    
  • náklady na dopravu + ½ sazba
   
 OBCHODNÍ SLEVA    
  • v případě jednoduššího právního úkonu
  • v případě většího objemu zakázky
 520 Kč/hodinu  20 €/hodinu